EMF reduction

Showing all 7 results

 • Shungite Bracelet

  Shungite Stretch Bracelet 6mm

  $32.00
  Add to cart
 • Shungite Raw

  Shungite Rough Pieces

  $8.00
  Add to cart
 • shungite merkaba vortex healing centre

  Shungite Merkaba

  $59.00
  Add to cart
 • Sale! shungite palm stone

  Shungite Pocketstone

  $14.00
  Add to cart
 • EMF Swarovski Necklace w pearlized beads

  $199.00
  Add to cart
 • EMF Swarovski Necklace

  $199.00
  Add to cart
 • Geomack EMF Whole House Protection

  $400.00
  Add to cart
>